...Informația înseamnă putere !
...Îndrăznește să visezi !
...Tehnologia de mâine începe acum !
...Viitorul este aici !

P R O M O Ț I I

EMSIS - Studio

Albume foto-video, online, destinate evenimnetelor din viața ta pe care, te ajutăm, să le pui la dispoziția celor dragi. Vrei să-ți faci cunoscute aceste evenimente prin intermediul internetului la prețuri începând de la 4 lei/ lună de eveniment pentru 5 ani?!  Investește în amintirile tale! Perioanda promoțională se termină la 31.12.2023.

Mai departe

Noutate absolută: GDPR - Documente

Sistem informatic complex, pentru evidența administrării Documentelor GDPR. Promoție specială pentru care am scăzut prețurile cu 10% pe lună. Perioanda promoțională se termină la 31.12.2021.

Mai departe

EMSIS - Documente

Sistem informatic complex, inclusiv online, pentru evidența documentelor curente și/sau a celor din arhivă. Promoție specială pentru care am scăzut prețurile cu 15% pe lună. Perioanda promoțională se termină la 31.12.2021.

Mai departe

Informatica - desemnează știința procesării sistematice a informației

Într-un mod cu totul specific, informatica intervine chiar în procesarea informației cu ajutorul calculatoarelor (Computer Science - știința calculatoarelor - en). Azi, informatica își găsește aplicații în toate domeniile vieții cotidiene de la telefonul mobil până la PC-ul (Personal Computer) de pe birou. Prezența ei actuală este puternic amplificată de impactul pe care îl are internetul asupra societății. Această rețea de nivel mondial (World Wide Web, W.W.W., W3 inventată în 1980 de englezul - azi profesor universitar doctor - Sir Timothy John Berners-Lee) a revoluționat nu numai comunicarea în cadrul sau între companii, logistica acestora, mass media dar și viața socilă în ansamblu ajungându-se chiar la revoluția din viața privată, a fiecărui individ.

Mai puțin vizibil, dar totuși omniprezent, informatica și-a câștigat un loc din ce în ce mai stabil până și în aparatura electrocasnică, ca de exemplu unitatea DVD recorder sau chiar banala mașină de spălat, în care sunt incorporate așa-numitele "Embedded Systems" (sisteme înglobate), care asigură acestor aparate un comportament mai mult sau mai puțin "inteligent".

Dintre toate aparatele electronice, pe care le folosim cotidian, computerele sunt acelea care pot administra, proteja, transmite și prelucra o mare cantitate de informație într-un timp extrem de scurt. Pentru efectuarea unor astfel de operații este necesară o interacțiune complexă între cele două sisteme: hardware și software. Aceste două sisteme reprezinta domeniile fundamentale de cercetare și dezvoltare în informatică.


Cu ce vă putem ajuta

Pasiune, entuziasm și experiență bogată chiar semnificativă pe care le punem la dispoziția dumneavoastră în domeniul tehnologiei informațiilor. Provocarea revoluției informatice a făcut ca să avem, azi în portofoliu, realizarea unor numeroase proiecte informatice la nivel local, zonal și național pentru diverși parteneri. Acestea cuprind întreaga gamă de servicii de la analiza și proiectarea sistemului informatic (hardware și/ sau software), până la introducerea, prelucrarea și restaurarea datelor sau arhivarea lor optică/ electronică prin metode moderne și eficiente.Consultanță


Vă putem oferi, gratuit, consultanță de specilalitate pentru orice problemă legată de modificările pe care le doriți la sistemul informatic, de la analiza și proiectarea sistemului (hardware și/ sau software) până la realizarea/ modificarea fizică sau software a acestuia.

Mai mult

Web Design


Avântul tehnologic de răspândirea în masă, inclusiv a dispozitivelor mobile dotate cu legătură la internet, face din W.W.W. cea mai expansivă piață de produse și servicii precum și cel mai popular mediu de socializare. Vrei să fi cunoscut în mediul internetului, la cel mai mic preț existent?!

Mai mult

Proiecte IT


Avem competențe în realizarea, optimizarea și modernizarea unor sisteme informatice cu suport harware și aplicații software client-server sau web. Transformarea sau înglobarea acestora în sisteme informatice complexe, cu aplicații web incluzând transfer de date online.

Mai mult

Suport


IMPORTANT !
Vă rugăm nu solicitați asistență tehnică prin alte metode decât prin cele menționate mai jos! Este posibil ca, solicitările venite prin email direct sau reply la un e-mail (de ex. reply la o factură proformă), fax sau alte metode, să nu le putem soluționa operativ.

Mai mult


Proiecte IT

Înapoi

Vă oferim abilitatea de a stoca, de a utiliza în mod eficient și de a administra direct și oportun documentele curente și istorice(inclusiv în format digital). Vreți să aveți o evidență a lor cu un software performant și baze de date care să vă asigure o securitate sporită?! Noi vă ajutăm să realizații acest vis.

Mai mult

Azi ne sunt oferite posibilități tehnice extrem de evoluate și în expansiune (Pc, Iphone, Ipod, Tabletă.. etc). Pe altă parte, noi devenim tot mai ocupați, iar la dispoziție ne rămâne tot mai puțin timp. Vreți să aveți un software performant care să asigure o transparență sporită în activitatea de administrare a Documentelor GDPR?! Contactați-ne!

Mai mult

Externalizarea serviciilor IT este una dintre soluțiile avantajoase pentru care nu trebuie să mai plătiți modernizarea softului. Este singura soluție eficientă care diminuează cheltuielile majore cu domeniul IT dar fără diminuarea performanțelor sistemului informatic.

Mai mult