Dezvoltarea de sisteme informatice în domeniul evidenței și managementului documentelor (curente și/sau din arhivă) este una din competențele noastre.

La modul general, documentele reprezintă un factor comun pentru orice tip de organizație instituțională. Fie că sunt în format fizic, optic(digital) sau într-o evidență electronică, acestea trebuie păstrate cu scop de mărturie sau de informare cu privire la activitatea unei instituții. În acest context, nu doar arhivarea fizică a documentelor ridică probleme, ci și gestionarea lor în activitățile instituționale zilnice.

EMSIS Documente este un sistem informatic pentru managementul documentelor curente și din fondul arhivistic care poate fi folosit de la :
- evidența electronică a documentelor curente până la evidența electronică a documentelor din arhivă;
- înregistrarea simplă a documentelor curente sau din arhivă până la înregistrarea acestora cu fișier digital;
- accesul uniuser cu un singur nivel până la acces multiuser cu maxim 6 nivele de acces;
- un sigur calculator tip PC până la un număr nedeterminat de calculatoare cu un server complex;
- calculatorul simplu de tip PC până la gadgeturi mobile (telefoane, tablete, laptopuri, etc.).

EMSIS Documente este un sistem informatic complex de evidență electronică a documentelor care cuprinde o componentă hardware și o componentă software de aplicație.

Componenta hardware va fi dimensionată și configurată în funcție de tipurile de instalare și de funcționare a componentei software de aplicație.

Componenta software de aplicație permite funcționarea lui fie pe un singur calculator al unui deținător de fond de documente, fie într-o rețea internă a unui deținător al unui fond de documente (gestionat de un server și un număr nedeterminat de calculatoare) sau fie prin funcționarea on-line într-un Centru de Date (gestionat de un server de capacitate mare și folosirea lui în mod direct de către un număr nedeterminat de deținători ai unor fonduri de documente). Prin toate aceste tipuri de instalare și funcționare se asigură o siguranță și o confidențialitate care se apropie de 99%.

Componenta software de aplicație a fost realizata în conformitate cu dispozițiile legale în acest moment, privind evidența documentelor și arhivarea electronică a lor.

Pentru utilizarea într-o singură organizație a software-ului de aplicație privind evidența electronică și gestionarea a documentelor EMSIS, în licență închiriată, cu baze de date, vă punem la dispoziție trei variante de plan, pe pachete, EMSIS LICENȚĂ cu următoarea ofertă:

Detalii Plan BASIC Plan SILVER Plan GOLD
Preț
Euro/lună
pe Utilizator
̶6̶3̶    48 ̶5̶8̶    43 ̶5̶1̶    38
Nr.Utilizatori 1 - 3 4 - 10 11 - 20
Administrare X 1 Modul 2 Module
Perioadă 5 ani 7 ani 10 ani
Comandă

În toate pachetele mai sunt cuprinse:
- gratuit, vă punem la dispoziție un server de aplicație EMSIS-3412 cu o capacitate de 10.000 documente pe an;
- dreptul de utilizare gratuită a software-ului de aplicație EMSIS după perioada de contract;
- depunerea unei copii a software-ului de aplicație EMSIS la Secția locală a Arhivelor Naționale;
- garanție în toată perioada de contract pentru software-ului de aplicație EMSIS;
- realizarea modificărilor și personalizarea software-ului de aplicație EMSIS în funcție de solicitarea beneficiarului;
- administrarea software-ului de aplicație EMSIS cu un număr nelimitat de intervenții pe lună;
- asigurarea securității întrebuințării software-ului de aplicație EMSIS de către un număr stabilit de utilizatori;
- pregătirea personalului desemnat de beneficiar pentru utilizarea software-ului de aplicație EMSIS;
- suportul tehnic necesar pe toată perioada derulării contractului și post contract;
- realizarea uppgradărilor software-ului de aplicație EMSIS la versiunile ulterioare, în perioada de contract și post contract.

ATENȚIE ! În oferta de preț pentru toate pachetele EMSIS LICENȚĂ nu sunt incluse operațiunile de scanare a documentelor, tehnoredactare a imaginilor și nici de introducerea datelor. Prețul se referă doar la dreptul de utilizare a programului software de aplicație, EMSIS Documente.

Avantajele aplicației software de evidenta electronică a documentelor - EMSIS Documente:
- suport electronic puternic și unitar al documentelor, indiferent de format sau sursă;
- ușurează utilizarea în mod eficient a documentelor;
- facilitează administrarea directă și oportună a documentelor;
- evită riscul apariției blocajelor în activitatea de zi cu zi;
- realizează un flux informațional performant intern și extern;
- evită pierderile economice determinate de necorelarea informațională;
- vă protejază documentele fără riscul sustragerii sau rătăcirii acestora;
- reduce substanțial costurile de înmagazinare și de întreținere a arhivelor;
- asigură implementarea ultimelor noutăți în materie de programare;